Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы о исцелении

Молитва преподобному Давиду Гареджийскому

О, всесве́тле, богохва́льне, а́вва Дави́де, свя́тче Бо́жий! Ты си́лою блага́го законоположе́ния яви́лся еси́ нам, ко́знями лука́ваго свя́занным и обурева́емым, я́ко наста́вник в покая́нии и помо́щник в моли́тве. Того́ ра́ди дано́ тебе́ мно́жество даро́в благода́ти и чудотворе́ния, разреше́ния грехо́в на́ших и прегреше́ний оставле́ние, боле́зней исцеле́ние и диа́вольских наве́тов отгна́ние. Тем же твое́ю оте́ческою ми́лостию в богоца́рственном разуме́нии, многотру́дными моли́твами и моле́ньми твои́ми, наипа́че же непреста́нным твои́м заступле́нием о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), да возста́вит Госпо́дь Бог ны, во грех впа́дшие, си́лою Свое́ю непобеди́мою на вся́кого ви́димаго и неви́димаго врага́, да́бы благодаря́ще соверша́я святу́ю па́мять твою́, жела́нием возжела́ли мы покланя́тися Преве́чному Бо́гу в Тро́ице Еди́ному, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика