Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы о исцелении

Молитва блаженной Ксении Петербургской

О, cвята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га получи́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, просла́ви тя. Предстоя́ще пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ яко престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго; я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние, предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных; помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния святы́х Христо́вых Тайн умоли́ ты на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с то́бою сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика