Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы утренние

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Боже мой, Господи Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в милости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о, Христе́ мой, жив будет и не у́зрит смерти во ве́ки. Аще у́бо вера, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Вера же вместо дел да вмени́тся мне, Боже мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та вера моя да довле́ет вместо всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника славы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ скоро, скоро, погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Господи, ныне возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах прежде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота́ моего, ныне и присно, и во веки веков. Ами́нь.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика