Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы на сон грядущим

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста. 24 молитвы, по числу часов дня и ночи.

1Господи, не лиши́ мене́ Небе́сных Твоих благ. 2Господи, изба́ви мя ве́чных мук. 3Господи, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. 4Господи, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. 5Господи, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. 6Господи, просвети́ мое се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. 7Господи, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. 8Господи, посли́ благода́ть Твою в по́мощь мне, да просла́влю имя Твое свято́е. 9Господи, Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего в кни́зе живо́тней и да́руй ми конец благи́й. 10Господи, Боже мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобою, но даждь ми по благода́ти Твоей положи́ти нача́ло благо́е. 11Господи, окропи́ в сердце мое́м ро́су благода́ти Твоея. 12Господи, небесе́ и земли́, помяни́ мя, гре́шнаго раба́ Твоего, сту́днаго и нечи́стаго, во Царствии Твоем. Ами́нь.


1Господи, в покая́нии приими́ мя. 2Господи, не оста́ви мене́. 3Господи, не введи́ мене́ в напа́сть. 4Господи, даждь ми мысль бла́гу. 5Господи, даждь ми сле́зы, и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 6Господи, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в моих. 7Господи, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 8Господи, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 9Господи, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в сердце мое. 10Господи, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем волю Твою. 11Господи, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бным ве́щи. 12Господи, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да будет воля Твоя и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во веки. Ами́нь.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика